Τσέρκια

Τσέρκια -Στεφάνια ανοξείδωτα
Τσέρκια -Στεφάνια ανοξείδωτα

Νο 22  (22 x 7.5) - 6.5€
Νο 30  (30 x 7.5) - 8.4€
Νο 40  (40 x 7.5) - 11.05€
Νο 50  (50 x 7.5) - 13€
Νο 60  (60 x 7.5) - 16.9€

Τσέρκια -Στεφάνια ανοξείδωτα
Τσέρκια -Στεφάνια αλουμινίου

Νο 22  (22 x 7.5) - 5.9€
Νο 30  (30 x 7.5) - 7.8€
Νο 40  (40 x 7.5) - 10.5€
Νο 50  (50 x 7.5) - 12.3€
Νο 60  (60 x 7.5) - 15.6€

Τσέρκια ανοξείδωτα, τετράγωνα
Τσέρκια ανοξείδωτα, τετράγωνα

Νο 18  (18 x 7.5) - 14.3€
Νο 28  (28 x 7.5) - 17.50€
Νο 40  (40 x 7.5) - 18.8€
Νο 52  (52x 7.5) - 22€

Τσέρκια ανοξείδωτα, τετράγωνα
Τσέρκια ανοξείδωτα, αλουμινίου

Νο 18  (18 x 7.5) - 9.1€
Νο 28  (28 x 7.5) - 11.7€
Νο 40  (40 x 7.5) - 14.3€
Νο 52  (52x 7.5) - 16.9€

Φόρμες τούρτας, εξάγωνες (ανοξείδωτες)
Φόρμες τούρτας, εξάγωνες (ανοξείδωτες)

Νο 17  (17 x 5) - 6.5€
Νο 19  (19.5 x 5) - 7.1€
Νο 21  (21.5 x 5) - 7.8€
Νο 23  (23.5 x 5) - 8.4€
Νο 26  (26.5 x 5) - 9.1€

Φόρμες τούρτας, οβάλ (ανοξείδωτες)
Φόρμες τούρτας, οβάλ (ανοξείδωτες)

Νο 23  (23x14) - 7.1€
Νο 28  (28x15) - 7.8€
Νο 30  (30x16) - 8.4€

Φόρμες τούρτας, μαργαρίτα (ανοξείδωτες)
Φόρμες τούρτας, μαργαρίτα (ανοξείδωτες)

Νο 20  (20x4) - 7.8€
Νο 22  (22x4) - 8.4€
Νο 24  (24x4) - 9.1€
Νο 26  (26x4) - 9.7€

Φόρμες τούρτας, μισή μπάλα (ανοξείδωτες)
Φόρμες τούρτας, μαργαρίτα (ανοξείδωτες)

Νο 16  (0.5kg) - 15.6€
Νο 18  (1kg) - 18.2€
Νο 20  (1.5kg) - 20.8€